Logo


Zorgen, verdriet en nog eens zorgen... Je kindje is overleden.. En nu? Wat moet ik doen? Wat moet ik regelen? Veel mensen hebben werkelijk geen idee of begrijpen niet hoe ze verder moeten.

Het is al pijnlijk genoeg om een kindje te verliezen en dan komt er nog van alles bij, waar je helemaal geen weet van hebt..

Ik ga zo kort mogelijk beschrijven wat allemaal van belang is. Vaak krijg je alle informatie van de verpleegkundigen en van de medewerkers van het mortuarium. Zij delen ook vaak informatieboekjes in waar alles instaat. Maar soms is het handig om korte, krachtige informatie te lezen.

Wat zegt de wet?

 

Artikel 2

  • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

    • a. lijk: het lichaam van een overledene of doodgeborene;

    • b. doodgeborene: de na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken levenloos ter wereld gekomen menselijke vrucht.

  • 2. Deze wet is niet van toepassing op een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken

    • a. levenloos ter wereld is gekomen dan wel

    • b. binnen 24 uur na de geboorte is overleden.
Wat houdt dit in? En moet ik mijn kindje begraven of cremeren?

 Jonger dan 24 weken

Als uw kindje jonger is dan 24 weken en niet langer heeft geleefd dan 24 uur, dan is er geen vaste wet- en regelgeving.

Begraven of cremeren is niet verplicht. Er is geen verlof tot begraven of cremeren nodig van de gemeente. U hoeft ook geen aangifte te doen bij de gemeente. Het is wel mogelijk om uw kindje te registreren in uw trouwboekje.  U mag uw kindje mee naar huis nemen en uw kunt zelf een plekje zoeken voor uw kindje naar eigen keuze. Wilt u het kindje toch begraven op de begraafplaats of laten cremeren, dan heeft u een verklaring nodig. Deze kunt u krijgen in het ziekenhuis.

Kindjes die voor 24 weken zwangerschap levend ter wereld komen, moeten ingeschreven worden in het geboorteregister. Komen zij te overlijden, dan moeten zij ook worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand. Overlijdt het kindje dan binnen 24 uur, dan hoeft de Wet of de Lijkbezorging niet worden nageleefd. Dan geldt dus het bovenstaande.

Heeft uw kindje langer dan 24 uur geleefd? Dan moet er aangifte van overlijden worden gedaan. Zowel de akte van overlijden als de akte van geboorte wordt opgemaakt. Er is geen verlof tot begraven of cremeren nodig, maar wel de verklaring van het ziekenhuis indien u wilt begraven of cremeren.Ouder dan 24 weken

Wanneer uw kindje na een zwangerschapsduur van 24 weken geboren, dan gelden er wel wetten en regels.
Wat is er verplicht:

- Aangifte doen van overlijden
(Wanneer uw kindje langer geleefd heeft dan 24 uur, dan wordt u kindje ook opgenomen in het geboorteregister. Wanneer uw kindje levenloos is geboren kunt u deze registeren in uw trouwboekje)
- Cremeren of begraven (u krijgt een verlof bij de aangifte)

U kunt een begrafenisondernemer inschakelen om het afscheid te laten regelen voor uw kindje.
Uit mijn praktijkervaring kan ik de conclusie trekken dat veel ouders niet weten wat ze met het kindje willen. Hierbij bedoel ik voornamelijk foetussen.

Een officiële begrafenis of crematie is vaak te duur, dus het kindje wordt vaak achtergelaten in het ziekenhuis, waar de medewerkers van het mortuarium zorg dragen voor de begrafenis of crematie wat gratis is.
Ouders hebben voor hun gevoel geen keus, maar er zijn wel mogelijkheden.
Hiervoor kunt u verder lezen bij  'Wensen en mogelijkheden'.


Geef je overleden kindje een naam!

Waarschijnlijk heb je als ouder al namen in je hoofd en een naam uitgekozen. Je kunt deze naam (symbolisch) gebruiken. Het is veel fijner om je kindje bij naam te noemen in plaats van kindje of foetus. Daarbij maakt het kindje voor familie en vrienden deel uit van de familie.


Geboortekaartjes

Bij een vergevorderde zwangerschap rekenen de mensen om je heen vaak op een geboortekaartje. Veel mensen weten van de zwangerschap af. Door middel van een kaartje kun je laten weten dat je kindje geboren is en overleden. Zo kun je vervelende vragen voorkomen.


Bij 'Rouwverwerking' kun je meer informatie lezen