LogoDag per dag

m16

Opschrift:

One Day at a time. God Grant me the Serenity to Accept the Things I Cannot Change, Courage to Change the Things I Can, And Wisdom to Know the Difference.

Dag per dag. God schenk mij de rust om de dingen die ik niet kan veranderen te accepteren, moed om de dingen te veranderen die binnen mijn mogelijkheden liggen, en wijsheid om het verschil te weten.


Reviews

Nog geen reviews geschreven voor dit artikel